[difficult chapter but with a promise]
hoofdstuk context :
Damascus , als “de uitvoerende regio” van eden , nu omgedraaid bóven eden ,
herbergt “de twee ogen” als twee edelstenen – die dezelfde zijn als “de dubbele-deur”
(zie hoofdstuktitel ‘wie van jullie sluit de dubbele deur ?’ , in index) ;
de verschillende benamingen voor eenzelfde construct werkt voor ons verwarrend ,
maar door zorgvuldig lezen komen we steeds verder – met een mooie belofte in zin 11-12 :
namelijk dat als gevolg van het begrijpen het huis Judah (2 x 14,000) hersteld zal worden ,
en het huis Judah vertegenwoordigt ‘mannelijkheid’ van eden – we hadden dat al in Zach. 10 ;

 

.. de geografische kaart welke gebruikt wordt om de gebieden in het noorden te beschrijven
wordt hier uitgebreid met behulp van “de steden van de Filistijnen” ;
(opmerking voorlopig in het Engels – met excuus)

 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

 
Zacharia 9
 
1
load-of word-of ieue in·land-of Hadrach and·Damascus resting-place-of·him
that to·ieue eye-of adm human and·all-of shbti tribes-of ishral Israel
The burden of the word of the LORD in the land of Hadrach, and Damascus [shall be]
the rest thereof: when the eyes of man, as of all the tribes of Israel, [shall be] toward the LORD.

 • hadrach’ , H2317 chadrak ; region near Damascus or a deity ; chadar ‘enter a private place,
  to surround’ 1x ; cheder ‘room, chamber’ 37x ; 2) Hazrek , capital of a region , said to be
  Ass. Hatarikka’, north of Damascus ; Akk. ha’t’tu ‘a sceptre’, hattu
  ‘bronze object’, hatû ‘to heap up’, (hatanu ‘son in law’ ;
  root h-t-r said ‘to change’ ; h-t-r ‘rod, sceptre’ ; (likely root
  is of Ugaritic origin : h-t-r ‘courtyard’, and compare ‘room’ ;
 • context : Damascus as inverted eden-construct :
  eden’s executive-region , now north of eden ;
  in glyphs now addressed as TEM ;
  KHET’ and PENÃ : the ‘boat’ is “a construct” ; KHET’ as
  “the upside-down boat. [as] the hand. [for] the KH-house”
  (example to right as shown in CT texts) ;
  the ‘capsized boat’ PENÃ is the same theme (see to right) ,
  as “the upside-down boat. [as] place-T.[of] eden-willpower.
  [for] matrix-existence. [by] the root (=Anubis’ construct)” ;
  Hadrach : KH-house : the illegal KH-glyph is a combination
  of hebrew-H and their -K ; main meaning “sacred temple ,
  courtyard , hall, etc” (and compare hebrew cluster) ;
  often in glyphs as KHENNU “innermost sacred place” (right) ;
  KHENT H’ESPU “the garden-lands. [of] the KH-house.”, right ;
  KHENT M T’F “the god. [as] he. the hand. for. the kh-house.” ,
  to right ; possible reading as “his (=eden’s). hand.” ;
  the ‘eyes’ in Damascus : see for ‘the eyes’ line 8-9 :
  since ‘two’ will be mentioned there , we changed that here ;
  the two eyes as “two gemstones” , later in this chapter ;
  2) it’s possible that it writes “two eyes of Adam” ,
  but later on is said “My eyes” (as a construct) ;

 
 
 

 
 
 

 

 

all 5 rpt

“the burden / : the word [in right direction] of / IEUE ,  +
in=over the land of / Hadrach                                  [=the ‘innermost sacred place’ KHENNU]   +
and=as – the restingplace (of) – Damascus      [=as ’the inverted eden-hand’ KHET’] / ;
that=because / (there) (are) the eyes of – the (adm-type-) human – to=by IEUE / ,
and=for all / the tribes of / Ishral                            [=for a new ‘physicality’] / ;
(Bestraffing voor de omringende volken)
Een last , het woord van de Heer in het land Chardach . Damascus zal zijn rustplaats zijn ,
want de Heer heeft oog voor mensen , net als voor al de stammen van Israël ,   +

“de last : het woord [in goede richting] van IEUE    +
over het land Hadrach                                             [= ‘de heiligste plaats’ KHENNU]   +
als de rustplaats van Damascus                         [=als ‘de omgedraaide eden-hand’ KHET’] ;
want door IEUE zijn daar ‘de twee ogen’ van de (adm-type-) mens ,
voor al de stammen van Ishral                            [=voor een nieuwe ‘lichamelijkheid’] ;

 
2-3-4
and·moreover Hamath she-is-being-bounded in·her Tyre and·Sidon that she-is-wise
exceedingly and·she-is-building Tyre siege-defense for·herself and·she-is-heaping-up
silver as·the·soil and·gold-dust as·mud-of streets behold ! my-Lord he-shall-evict·her
and·he-smites in·the·sea estate-of·her and·she in·the·fire she-shall-be-devoured
And Hamath also shall border thereby; Tyrus, and Zidon, though it be very wise.
And Tyrus did build herself a strong hold, and heaped up silver as the dust,
and fine gold as the mire of the streets. Behold, the Lord will cast her out,
and he will smite her power in the sea; and she shall be devoured with fire.

 • ‘hamath’ , H2574 chamath ; more north of Damascus ; -chom-ah ‘wall, walled’;
  Cham-related ; Akk. hammu ‘pit, pond, puddle’; hamâtu ‘to brand, to mark, burning,
  roasted meat’ ; hamû ,‘to paralyse?’ ; hâmû ‘chaff, rubbish’; himtêtu ‘burnings, scorchings’;
  2) Ugar. and Phoen. -hmt ‘wall’ (into ‘fortress’) ;
 • ‘border’ , H1379 gabal ‘proper: to twist as a rope ; to set a boundary, to make a border’ ;
  gebul ‘border, territory’ ;
  ‘be wise’ , H2449 chakam ‘to be wise’ 27x ; suspicious context ;
  ‘fine gold’ , H2742 charuwts ‘properly: incised ; ‘sharp’ (by extension threshing-instrument ,
  as TEM) , sharpness ’, SEPT’ ; by far extension ‘gold’ ; -charats ‘to cut, sharpen, decided’;
 • context : in the same region above eden Hamath (region of furnaces) borders Sidon :
  the explanation through a geographical map of regions is now linked from Syria to Tyre ;
  Hamath as region of furnaces ,
 • as the land in the background : as H’A , to right ,
  as “the foreign-land in the dimensional-background”,
  the land stands upon the perch as ‘being elevated’ ;
  (Hamath : glyph H’AM as “to fish for prey”) ;
  Hamath as furnace : then a stepdown into HAT’, to right ,
  “furnace. [by] the hand. [in] the dimensional background”,
  compare the Akkadian cluster ‘roasted meat, to burn, etc’ ;
  Sidon : as ‘Hetep city’, to right ; the stepdown from H’AT
  to H’ET+P , as “the place where the eden-offerings enter” ,
  hence it writes “bý Sidon that is wise, Tyre is built”;
  glyph SAA as ‘wise’, literally “by to inverse” ;
  siege-work , in outer-court : word used as (-tsur) ,

rpt
 
 

rpt
 

rpt

“and also / Hamath [=’land of furnaces’] / , bordering / in=to (she,) / Tyre / ,
and=for Sidon / that / is – very – wise [=’for to inverse aspects’] / :
and=so Tyre – (can) build – a siege-work / for herself / ,
and piles up / [stolen-] silver / as the soil [=above eden] / , and sharp gold / as the mire of / the streets / ;
behold ! / , myLord / shall disposess her / ,
and he smites / her wealth – in= the sea [=their dimension] / ,
and she [=Tyre] – shall be devoured – in=by fire / ;
en ook voor Hamath , dat eraan grenst , en voor Tyrus en Sidon , al zijn zij nog zo wijs .
Tyrus heeft voor zichzelf een vestingwal gebouwd , zilver opgehoopt als stof ,
en bewerkt goed als slijk op straat . Zie, de Heer zal het in bezit nemen,
Hij zal zijn vesting in de zee verslaan, zelf zal het door het vuur verteerd worden .

“en ook Hamath [=land van ’vurige ovens’ als in boek Daniel] , grenzend aan Tyrus ,
voor Sidon [=’verzamelplaats voor eden-aspecten’] die erg wijs is [=’omdraaien’] :
opdat Tyrus haar vesting kan bouwen [=in buiten-hof] ,
en [gestolen-] zilver ophoopt als ondergrond [=boven eden !] ,  +
en goud als de modder van de straten ;
zie , de Heer zal haar onteigenen , en werpt haar weelde in de zee [=hun dimensie] ,
en zij (Tyrus) zal verteerd worden door vuur ; 

 
5-6
(Filistijnse) regio tussen Damascus en Tyrus in ,
she-shall-see Ashkelon and·she-shall-fear and·Gaza and·she-shall-travail
exceedingly and·Ekron that he-is-put-to-shame outlook-of·her and·he-perishes
king from·Gaza and·Ashkelon not she-shall-be-indwelt and·he-dwells
bastard in·Ashdod and·I-cut-off pomp-of Philistines
Ashkelon shall see [it], and fear; Gaza also [shall see it], and be very sorrowful, and Ekron;
for her expectation shall be ashamed; and the king shall perish from Gaza, and Ashkelon shall
not be inhabited. And a bastard shall dwell in Ashdod, and I will cut off the pride of the Philistines

 • ‘ashkelon’ , H831 ashqelon ; said from -shaqal ‘weighing-place’ ; in Jer.47 related to ‘a valley’
  and to ‘sea shore or sea haven’ ; in Amos 1 to ‘(birth) sceptre)’ ; Akk. shaqû cluster
  as ‘to be high, sky, arise’ ; shaqâlu ‘to suspend, to balance, to hang, to weigh’ ; fróm that
  into next cluster Akk. eshqu ‘strong, massive, surpassing’ , asâqu ‘to strenghten’, asukku
  ‘slingstone’ (solarplane ÁT’B ?) , isqu ‘lot, share’, ishiktu ‘marshland’ (solarplane) , uskâru
  ‘moon, crescent, half wheel’ ; usukku ‘dining hall, dwelling, abode, temple’ ,
  2) composed construct of ‘fire’ (esh) or ‘man’(ash) or ‘tree’ + ‘sound, voice’ (qol) ?
 • ‘gaza’ , H4804 azz-ah ; related to -azaz and azazel ‘goat, angry’ ; root -az ‘strong’ (duplicated) ;
  Akk. izuzzu ‘to stand, be assigned to a task’, izhu ‘belt, girdle’ [=strength] ; uzattu and
  uzzu ‘anger’, ezzu, same ; ezizzu ‘vegetable’, ezû ‘defacate’ (glyph-GFN as ‘throne-G’?)
 • ‘ekron’ , H6138 eqron ; -aqar ‘to pluck up (by roots)’, -eqer ‘descendants’ 1x ;
  Akk. akaru ‘high quality, rare, precious’ ; tricky, into -ek and -eg ? ;
  2) deity of Ekron was Baal Zebub 1176 ; zebub ‘fly’ but can de ‘flying insects’ ; fly as ÃFF ;
  where -zab is ‘wolf’ as SEB or SAB ;
 • ‘expectation’ , H4007 mabbat , mebbat ‘(object of) hope’ 3x ; (said from -nabat ‘to look’) ;
  mibta ‘rash statement’ (-bata ‘thoughtlessly’ 4x) ;
 • ‘bastard’ , H4464 mamzer ‘bastard, child of incest’ (bloodline) ; solitairy root ; Akk. mammân
  ‘someone, anybody’ ; mammû ‘frost, ice, cold’ ; mummu ‘life-giving force, workshop,
  knowledge , main body, bulk’ ;
 • ‘ashdod’, H795 ashdod ; city of Dagon the fish-god [=half-giants] ; said from -shdd ‘to destroy’
  (so you know where the term ‘el shaddai’ comes from) ; 793 -eshed ‘slope’ 1x ; ashed-ah
  ‘slope’ 6x ; perhaps a construct of (esh) fire , (ash) man , or ‘tree’ + (dath) law, decree ? ,
  or even (dod) ‘uncle’, man+uncle , fire+uncle ? dud ‘pot, kettle, basket’, fire+kettle ;
  Akk. esittu ‘mortar’ (double-t) ; eshîtu ‘to confuse, confusion’ ; esêdu ‘to reap, harvest’;
  ishdu ‘fort, tower, root, foundation, base, loin’ ; ishittu ‘storeroom, treasury’ ;
  2) Ashdod is a larger region , ‘Ashdod and its towns’, or ‘and its territories’ ;
 • context : (Philistine) region inbetween Damascus and Tyre (further north)
 • Ashkelon as ‘regions at the gate to the solarplane north’ :
  considered the entire cluster “shore , marshes , high up ,
  abode, etc” likely as ÁT’EB “shores” , to right ;
  ‘the lands. [of] the solarplane. [by] the hand. [for] hail.’ ;
  in Ramayana , Rama “sat on the grass at the shore (to eden)
  waiting for her answer after he conquered it”; this region
  however may turn into the glyph T’UAT-house (see right) :
  root -T’U is “five” and the Philistines typically had
  their five kings of their “five main cities” ;
  see to right how T’UAT-house , KH-house (as Hadrach) and
  throne-G (Gaza , as GET , next) are related (the ram-god
  written under the GET KHENTT T’UAT glyph) ;
  Gaza as ‘their throne’ ; the tongue returns in NES-T , to right ,
  also often written as in spells as GET ; as the counter of eden’s
  adamite-throne ; that ‘the king’ perishes (-abd !) from Gaza
  can make the case for this NEST being their throne ; remember
  how scribe Ani (from the papyrus) calls himself “from the house
  of the tongue” which is this throne ;
  compare ‘tongue’ with the strange next lines in this chapter
  where “blood will be removed from the mouth” ;
  Ekron as city of the copied Ark : after Ashdod the Philistines put
  the Ark a while in their city Ekron ; interesting is “that they did
  something with it” (make a new cart, and five golden mice) :
  the ‘doing’ may refer to “their dimension copying the ark construct”
  which must be in this place — or the ark may be part of a larger
  ‘birth-construct’, related to ‘physicality’ in which the ark has a place ;
  note how the text adds the “object of hope (as far we can trace)
  shall be put to shame” – and in another chapter we saw
  how “the eden-people will not think of the Ark anymore” ;
  2) in another chapter we saw how Anubis
  is depicted ‘laying upon a chest’ (and compare Tutánkhamen’s ark) ;
  ÁFT’, “the rectangular box, [of] the hand. [of] he (=eden). [for] hail”,
  and note how in last position is the ‘city’ glyph , as “city of the…” ;
  3) into the stepdown ÃFF , ‘fly’, to right , as “Beelzebub” —
  Ashdod : the Ark was taken to Ashdod , where the fish-god Dagon
  fell down in front of it ; the Philistines (half-giants) had the mixed
  physicality represented by Dagon , hence the term ‘bastard’ ;
  if we stay with the composed root (ash) and (dud) ‘fire kettle’
  then we may have ABT’U , to right , in glyphs often followed by the
  cauldron-sign or ‘city’ ; here more like a region as a specific city ;
  (also man+uncle is valid , “uncle” as ‘not of the same house’) ,
  not : needs to be inserted , because the region will be émpty ;

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

images – rpt

“Ashkelon [=’region between Damascus and Tyre’, T’UAT ?] – shall see (it) – and shall fear / ,
and Gaza [= ‘their throne-G’ ?] / shall writhe (travail) / very much / ,
and (also) Ekron [=’city of copied ark’ ?] / that=because / (her object of hope?) – is put to shame / ;
and=for – the king  – (will) perishes (abd=locust?) – from Gaza / ,
and Ashkelon [=T’UAT-house’ ?] / shall – not – (be) inhabited / ;
and – [+ no] – one of physical mixture – (will) inhabit – (in=as) Ashdod [=’the cauldron ABT’U’ ?] / ,
and=for I (will) cut off / the pomp [=’false garden region’] of / the Philistines [=mixed-half-giants] /;
Askelon zal het zien en bevreesd zijn , evenals Gaza , en het zal hevig beven ,
Ook Ekron , omdat zijn verwachting wordt beschaamd .
De koning zal uit Gaza verdwijnen en Askelon zal onbewoond zijn .
De bastaard zal in Asdod wonen ; ik zal de trots van de Filistijnen uitroeien .

“Ashkelon [=’regio tussen Damascus en Tyrus’, T’UAT ?] zal het zien en bevreesd zijn ,
en Gaza [=’hun troon-G’ ?] zal hevig kronkelen ,
en (ook) Ekron [=’stad van de kopie-ark’ ?] omdat haar object van hoop tot schaamte wordt gemaakt ;
want de koning zal verdwijnen uit Gaza ,
en Ashkelon zal niet bewoond zijn ,
en niet zal ‘iemand van gemengde lichamelijkheid’ nog wonen in Ashdod [=‘ABT’U’ ?] ,
want ik zal de trots [=’valse tuin regio’] van de Filistijnen [=‘gemixte-half-reuzen’] afsnijden;

 
7
verdergaand op die ‘gemengde lichamelijkheid als corruptie’ ,
and·I-take-away bloods-of·him from·mouth-of·him and·abominations-of·him
from·between teeth-of·him and·he-remains moreover he to·Elohim-of·us
and·he-becomes as·mentor in·Judah and·Ekron as·Jebusite
And I will take away his blood out of his mouth, and his abominations from between his teeth:
but he that remaineth, even he, [shall be] for our God,
and he shall be as a governor in Judah, and Ekron as a Jebusite.
‘abominations’ , H8251 shiqquts ‘abomination, idol’ ; (we had this) , as “their constructs”,
‘teeth’ , H8127 shen ‘teeth, (also used for a sharp rock) ; ivory’ ; AB ; seems correct term ;
‘governor’ , H441 alluwph ‘chief (Esau related)’, (we had this too , recently) ,

 • ‘jebusite’ , H2983 yebusi ; listed together with Canaan ,
  amorite, etc ; 947 -bus ‘trample, tread down’ ;
  (no other root with -s) ; Akk. bû’s ‘hyena, goods,
  property’; bêshu ‘destroy, dishonest, enemy’ ;
  2) from context , yebus was jerusalem befóre David
  made it to be the capital (1Chron.11) ;
  context : continuing the ‘mixed physicality’ theme ;
  the ‘teeth’ as a ‘birth construct’ ;
  to right “the nursing of Horus” ; the poles behind the
  couch , as papyrus-stems , may well be these ‘teeth’ ;
  AB is ‘tooth’ but more often as BEH’, the city of Horus
  which was their first ‘dry place’ above eden ;
  30 silvers, 30 QES poles and the 30 of Stonehenge :
  Judas threw the 30 silvers back into the temple ,
  so the 30 were originally of eden ; the sockets of the
  poles of the tabernacle were also of silver – but note
  how the tabernacle was a SQUARE ;
  to right : poles of the outer-fence of the tabernacle ,
  consequently having doubled to 60 ;
  2) spells it shows that they stole 30 poles (QES, ‘bone’) ,
  but their purpose we couldn’t understand untill now ;
  likely they constructed a CIRCULAR copy , as seen by
  Stonehenge where are exact 30 poles , too ! They must
  have séen a construct like this in their other reality ;
  deities by us : read : because of the stolen poles ;
  “to·Elohim-of·us”,
  so this construct must relate to ‘creating physicality’ ,
  as per these lines ; compare their Ba-bird-souls ,
  or the ‘seers’ in Rg-Veda , as Canaan ruling Judah
  (but that is over , and his mother (birth-construct !!)
  will be thrown in the desolate land – see index) ;
  Ekron and false Jerusalem :
  Jebus (‘to trample’) was their illegal occupied place before it became Jerusalem;

wiki
 

pinterest
 
click pic(s) to enlarge

“and I (will) remove / the blood / from=out of his mouth [=’their gate’ as construct] / ,
and=as his abominations [=constructs] / from between / his teeth [=’a birth construct’] / ;
and=for the remnant [=Canaanite-souls] / (are) indeed / he=they / to=as the deities by us / ,
and they became / as the chief [=Esau] / in=over Judah [=’the house of Judah’ as masculinity] / ,
and=by (means of) Ekron [‘copied ark-construct’] / and=for the Jebusite [=’false Jerusalem’] / ;  +
Ik zal zijn bloed uit zijn mond verwijderen , zijn afschuwelijke dingen van tussen zijn tanden.
Ook híj zal overblijven voor onze God. Hij zal zijn als een leider in Juda, en Ekron als een Jebusiet.

“en ik zal het bloed uit zijn mond [=’hun poort’ als construct] verwijderen ,
als zijn afschuwelijkheden [=’constructen’] van tussen zijn tanden [=’een geboorte-construct’] ;
want het overblijfsel [=Canaan-zielen] zijn inderdaad de godheden door ons [=door gestolen construct] ,
en werden als de [Esau-] leider over Judah [=’het huis Judah’, mannelijkheid] ,
vanwege Ekron [=’de kopie-ark als construct’] voor de Jebusiet [=’vals Jeruzalem’] ;   +  

 
8-9
Eden’s “dubbele-deur” (nu ten noorden van eden) als ‘twee edelstenen’ ,
and·I-encamp to·house-of·me host from·one-passing and·from·one-returning and·not
he-shall-pass on·them further one-exacting that now I-see in·eyes-of·me exult-you !
exceedingly daughter-of tziun raise-shout-you ! daughter-of Jerusalem behold !
king-of·you he-shall-come to·you righteous and·being-saved he humble and·riding
on donkey and·on colt son-of female-donkeys
And I will encamp about mine house because of the army, because of him that passeth by,
and because of him that returneth: and no oppressor shall pass through them any more:
for now have I seen with mine eyes. behold ! . Rejoice greatly, O daughter of Zion; shout,
O daughter of Jerusalem: behold, thy King cometh unto thee: he [is] just,
and having salvation; lowly, and riding upon an ass, and upon a colt the foal of an ass.
‘encamp’, H2593 chan-ah ‘proper: to incline ; (decline) ; to pitch down a tent, to go encamp’ ;

 • ‘colt’ , H5895 ayir ‘male donkey’; H5892 iyr ‘city’ , Gen. 49 “binding colt (ayir) to the vine (gphn) ,
  and to yellow vine (shrq) the son of the female donkey (athn)” ;
  2) chamur-donkey : ‘flesh of donkeys’ [phallic] , negative ; ‘tomb as donkey’ Is.22 ;
  3) chamur is the polluted masculine version of ‘colt’ (ayir) ; hence the ‘humble’ ;
 • context : restored physicality ;
  Christ entering Jerusalem , and Shiloh entering eden ;
  ofcourse He played-out everything : but here the context is about ‘Shiloh’ , as the new
  type physical body which will dwell in eden (following upon the previous lines 6-7) ;
  compare the description of Shiloh as “having white teeth and reddish garment (-body)” ;
  donkeys : tricky theme – it must be about “the new type physicality of female and male”:
  that Shiloh ‘rides on’ a donkey means the donkey is “his own physical vehicle” ,
  which however still has dualistic aspects of the (now cleaned up) Dual-realm ;
  we interpret , for now , that this will be the state of the eden-people during the Interval ;
 • negative male-donkey (chmur) : the first mentioned male-donkey
  as (-chmur) is where Shiloh will NOT ride upon :
  since that is the (dualistic) physicality which went rough ;
  see next lines for the ‘donkey-tomb’ and -merkabah ;
  hence it writes here that (his physicality) is ‘humble’ ;
  donkeys and vines : in Jeremiah 2 ‘the female donkey’
  has “gone up into the (ÁNT-) valley” , at Tyre , and we (!)
  are supposed to make her return to eden ; apparently
  this female donkey (-athon) gives her aspects to the
  corrupted ithyphallic (-chmur) male-donkey ;
  see further for this theme the to-be posted Jeremiah ;
 • ii) My eyes :
  ‘eyes by Me’ : in line 1 we had “eye of the adm-man”,
  here are twó eyes (so probably line 1 was corrupted) ;
  and in this line “something crosses through them” ;
  top-right shows KHENT N ÁR-Tu , yet the two eyes also show
  as “two places-T”. It is a headache topic – because ‘eye’ reads
  literally “place-T (t). to make (+for speech of hail : ár)” ;
  this glyph suggesting that “they had no eyes” (constructs) ,
  previous to eden .
  Jeremiah writes “(Jeremiah,) take 2 stones in your (1) hand,
  and hide them in the brickwork at the entrance (=gate) of
  Pharaoh’s temple in Tehpanhes [=a construct]” ;
  again suggesting that the stones (=eyes , or 2 places-T) were
  an eden-construct , not theirs . Flinders Petrie found these
  stones : as a gem of red jasper and one of white quartz –
  so indeed ‘the eyes’ must be ‘(gem-) stones’ ;
  the ‘two eyes’ as 2 stones or 2 doors :
  ‘to doorkeep’, ÁR , shows “two stones” (second one, to right) ,
  also named ‘doors’ , as “the double-door to doorkeep” ;
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rpt

and we had the chapter ‘the double-door of eden which has to be closed’ (see index title) ;
we also had a chapter “that Khittim will be closed – and their ships cannot steal anymore” –
so ‘the ships of Khittim’ must be ‘the one exacting’ in these lines – then Khittim is
“the place of the 2 stones” or ‘the place of the double-door’, in glyphs ‘house of the horizon’ ;
both stones to rule their crystalline dualistic-dimension (?) : we know that crystal has
strange qualities , can store memory , can grow , and can respond to ‘the will’ ;
it appears that God installed both gems by them to rule their dimension
(crystalline is the 666 type realm ; compare the ‘merkabah’ in next lines) ;
“and=so I (will) set up camp / to=as my house / (being) the host [=’for the eden-dimension’] / ,   +
from=against the one crossing over / and returning                        [=’by closing the Khittim gate’] / ,
and=so (that) – the one exacting  – shall – not – cross over – anymore – on=through them / ,
that=because / now / I (will cause) ‘Sight’ / in=by (means of) the eyes by me [=‘two gemstones’] / ;
rejoice (you) – greatly / , (you) daughter of – tsiun [=’eden-residence’] / ,
shout of joy / (you) daughter of / Jerusalem [=eden] / ,
behold ! / your king [=’Shiloh’] / shall come / to you / , he – (is) righteous – and saved / ,
humble / and=as [+ nót] – riding / upon / a male donkey                [=’physicality of matrix-nature’] / ,
and=but upon / the young male donkey (aiyr) / , (being) the son of / the female donkey (athon) / ;
Ik zal mij als een wacht rondom Mijn huis legeren , vanwege het leger dat heen en weer trekt,
zodat er geen onderdrukker meer tegen hen optrekt . Nu heb ik het immers met eigen ogen gezien !
(De Koning van Sion komt)
Verheug u zeer , dochter van Sion ! Juich, dochter van Jeruzalem !
Zie, uw Koning zal tot u komen , rechtvaardig, en Hij is een Heiland , arm, en rijdend op een ezel ,
op een ezelsveulen , het jong van een ezelin .

“dus ik zal het kamp opzetten als mijn huis die ‘de host’ is    [=’van de eden-dimensie’] ,
tegen degene die oversteekt [=dimensioneel] en weer teruggaat   [=’sluiten van de Khittim poort’ ?] ,
opdat de ‘matrix-deurwaarder’ [=’de Khittim schepen’] niet meer via hen zal oversteken ,
want ik zal ‘Zicht’ maken door middel van de ogen (van mij) [=construct als ‘beide edelstenen’] ;
verheug u zeer , dochter van tsiun ; juich , dochter van Jeruzalem  [=eden] ,
zie , uw koning [=’Shiloh’] zal tot u komen , hij is rechtvaardig en is verlost ,
nederig als niét rijdend op de mannelijke-ezel                    [=’lichamelijkheid van matrix-natuur’] ,
maar op een jonge mannelijke-ezel (aiyr) , als de zoon van de ezelin (athn) ;
  

 
10
and·I-cut-off chariot from·Ephraim and·horse from·Jerusalem and·she-is-cut-off
bow-of battle and·he-speaks peace to·the·nations and·rule-of·him from·sea
unto sea and·from·stream unto limits-of land
And I will cut off the chariot from Ephraim, and the horse from Jerusalem, and the battle bow
shall be cut off: and he shall speak peace unto the heathen: and his dominion [shall be] from sea [even] to sea, and from the river [even] to the ends of the earth.
context : the bow-sky as dome ; will be eden’s again , protecting the entire eden-land;

 • context shows that their realm invérted the sky-dome ,
  see ‘the astronomical ceiling’ to right ;
  2) glyph PET as ‘sky’, usually referring to theirs ;
  stepdown from -T to -TCH as PETCH , ‘bow’, the latter
  term used relating to Kedar , in Isaiah ;
  Judah and ‘the atmosphere’ : the bow as sky-dome is
  the (masculine-) attribute of the house Judah [Zech.10] ,
  where Joseph’s is “the land” (as feminine attribute) ;
  eden-rule between the seas : both seas as their dualistic
  realm of corrupted feminine and -masculine ;
  eden will rule in the centre again , just as how she was
  first created as described in Job (see Introduction) ;
  merkabah : continuing the chmur-donkey theme ;
  this chariot (-rkb) is probably the same as “the donkey tomb”

 

report

 

 • (also chmur) which ‘will be flung away’ , and this chariot must be related to the sky-dome –
  as some central pinnacle holding the dome , now theirs , at it’s place ; likely as KHSM ,
  the shrine of MENU (the ithyphallic deity) , where is their tree of life (or ‘staff of bread’) ;
  it is very probable that the donkey-tomb produces the ‘merkabah’ type blueprint (see pic)
  as the male-donkey (-chmur) type physicality ;
  tetrahedron : the merkabah depicts two inversed tetrahedrons – as thé symbol of sorcery:
  were they inversed by means of the both gémstones to inverse against eachother ?

“and=for I (will) cut off   +
the chariot [=merkabah-construct] / from=for (to make) Ephraim [=this type body] / ,
and  (so) the horse [=phallic nature] / from Jerusalem [=in eden] / ;
and=for – the bow [=’sky-dome’ , now of matrix] of / the battle / (will be)  cut off / ,
and (instead,) he [=bow-dome sky] (will) speak [in right direction] / eden-peace / to the nations [=in eden]/:
and=for his dominion / (will be) from sea / unto / sea [=inbetween théir dual dimension] / ,
and=as from the [eden-] river / unto / the limits of / the land [=eden] / ;
Ik zal de strijdwagens uit Efraim wegnemen, en de paarden uit Jeruzalem .
De strijdboog zal weggenomen worden. Hij zal vrede verkondigen aan de heidenvolken .
Zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee, van de rivier de Eufraat tot aan de einden der aarde.

“want ik zal de strijdwagen [=’merkabah-construct’]  +
voor Efraim [=’dit type lichaam’] (te maken) , afsnijden ,
en (zo) het paard [=phallus-symbool] van Jeruzalem [=in eden] ;
want de boog van de strijd [=hemelgewelf, nu van matrix] zal afgesneden worden ,
en (in plaats,) zal hij [=nu eden’s] eden-vrede spreken [in goede richting] tot de volken [=in eden] :
want zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee [=’tussen hun dualistische-dimensie in’] ,  
als van de [eden-] rivier tot aan de einden van het land [=eden] ;

 

B)

 
11-12
de belofte na het correct begrijpen van de schrift :
moreover you in·blood-of covenant-of·you I-send prisoners-of·you from·cistern-of
there-is-no waters in·him return-you ! to·fortress prisoners-of the·expectation
moreover the·day telling double I-shall-restore to·you
As for thee also, by the blood of thy covenant I have sent forth thy prisoners
out of the pit wherein [is] no water. Turn you to the strong hold, ye prisoners of hope:
even to day do I declare [that] I will render double unto thee;

 • ‘hope’ , H8616 tiqv-ah ‘the (scarlet) cord (of Rachab), hope, expectation (grab a cord)’ 34x ;
  qav-ah ‘to wait ; to be gathered (by to bind?)’ ;
 • ‘declare’ , H5046 nagad ‘to tell [serpent-way] , declare, to show , to report’ ,
 • ‘double’ , H4932 mishn-eh ‘to double, ‘the double’, to copy, twice, the second’,
 • context : ‘in the day of telling the second one (= as version)’ , or as the report ;
  again proof that God knew very well how the chapters of the prophets would be
  disarmed by Esau – that must be the very meaning of this line , ‘show the second one’ .
  We slept a night over it , to make sure we got the right colour (yesterday) ;
  though we knew that “the correct understanding of scripture would cáuse the change”
  (and that knowing was last year May 5 for the first time) as the core of “the report”,
  this line appears to address specifically the themes mentioned previously in this chapter ,
  hence we interpret “this chapter”;
  breakdown :
  1) the ‘you’ is WE : as “the prisoners”, the whole context shouts this ;
  though it’s true that it could have written “you one-being-prisoner”, we expect that this
  is a corruption by Esau – considered the importance of the lines : they are WE –
  for else whó would be expectant to get out of this prison without water..?
  2) ‘telling the serpent-way’ : so not God can say this (‘I declare’) because we saw that
  with God is always used (-dbr) , ‘in right direction’ ; so “who” is ‘telling’ here ? ;
  we had now twice that it’s said that WE are translating/telling ‘the serpent-way’
  (because we often lack the proper terms to describe certain concepts) ;
  3) ‘double’ ; telling double , showing a copy , telling the second – but what ? ,
  since there is no object related to telling (or showing) :
  except as described above in 2) , namely as “the act of translating” itself ! ,
  4) ‘I shall make you to return’ : complete : “the day…(telling, double)… I shall return you”,
  the ‘telling+double’ must be CAUSING the ‘making to return’ ;
 • ii) context : stronghold as ‘this earth’ ; used term (-bzrh) we saw in previous posted chapters ;
  the empty cistern as the inside of the SA protection loop (see top page) ;
  it’s a nonsense syntax “to let the prisoners return tó that stronghold-prison” ;

“also=indeed / , you [=144,000] / , in=through the blood of / your covenant / ,  +
I (will) send – you , prisoners , – free / (out) from the cistern / where-is-no / [eden-] water / in it / ;
return-you ! [=to eden] / to=fróm the fortress [=’this earth’] / , (you) expectant – prisoners ! / :
indeed /, the day (of) / telling (or showing) [=serpent-way] / the second one [=’version of this chapter’] / ,
I shall make – (to=as) you – to return [=to eden] / ;
Wat u aangaat, vanwege het bloed van uw verbond heb ik de gevangenen vrijgelaten uit de put
waar geen water in is . Keer terug naar de burcht , u, gevangenen die hoop hebt !
Ook heden verkondig ik : ik zal u dubbel vergoeden ,      +

“voorwaar , u [=144,000] , vanwege het bloed van uw verbond ,
zal ik u , gevangenen , vrij zetten uit de cistern waar-geen [eden-] water in is [=’deze aarde’] ;
keer terug [=naar eden] vanuit de vesting [=’deze aarde’] , (u) hoopvolle gevangenen ! :
voorwaar ,
(in) de dag van het vertellen [=serpent-manier] (van) de tweede [=’versie van dit hoofdstuk’] ,
zal ik u terug laten keren [=naar eden] ;   

 

C)

 
13-14
wat er vervolgens gaat gebeuren :
that I-bend to·me Judah bow I-fill Ephraim and·I-brandish sons-of·you tziun over
sons-of·you Javan and·I-place·you as·sword-of masterful-man and·ieue over·them
he-shall-appear and·he-goes-forth as·the·lightning arrow-of·him and·lord-of·me ieue
in·the·trumpet he-shall-blow and·he-goes in·tempests-of south
When I have bent Judah for me, filled the bow with Ephraim, and raised up thy sons, O Zion,
against thy sons, O Greece, and made thee as the sword of a mighty man. And the LORD
shall be seen over them, and his arrow shall go forth as the lightning: and the Lord GOD
shall blow the trumpet, and shall go with whirlwinds of the south
‘bent’ , H1869 darak ‘to tread (also to conquer), bend [a bow, by treading on it?, Jer.50]’,

 • context : what will happen next :
  filling it with Ephraim : the only option we have is “that the 144 will still be
  connected (a while) to this world – namely through their present physical body” ;
  so , their reality will be eden’s realm , but this body still will function ;
  Greece ; per ‘the goat’ in book Daniel ; then we made the right choice in Zech. 10 ;
  (and compare the ‘sling stones’ note in next lines) ;
  Judah as ‘the masterful-men’ : see Zech.10 ; though both houses are protected ,
  Judah will war , having the masculine attribute ;
  whirlwinds : we don’t think God ‘will go up’, even it writes “will appear over them” –
  we had a chapter where God ‘goes up’, but that is in the time when all saved souls ,
  on their way to eden , are asked “to hide a while” (in outer-court) ;
  also because the used root for ‘south’ is negative (doubled-north) ;

“that=then / I (will) bend / the bow – to=for me / (being) Judah    [=’the house of Judah’] / ,
filling (it) / (with) Efraim [=’this type body’] / :
and=for I (will) awaken / your sons / , tsiun    [=’eden-residence’] / ,   +
over=against / yóur sons / , Greece    [=’this present world’] / ,
and=for I appoint to you [=tsiun] / the sword of / ‘the masterful-men’  [=Judah house] / ;
and – IEUE – shall be seen (shall appear) – over them    [=house Judah] / ,
and – (his) arrow [=’words’] – (will) go forth – as the lightning / ,
and myLord – IEUE – shall blow – (in=as) the trumpet / ,
and – (in=as) the whirlwinds of – the south [=above eden] – (will) (start to) traverse / ;
als ik mij Juda zal hebben gespannen, en Ik Efraim op de boog zal hebben gelegd ,
en ik uw zonen, Sion, zal hebben opgezet tegen uw zonen, Griekenland ,
en ik u gemaakt zal hebben als het zwaard van een held .
De Heer zal boven hen verschijnen: als een bliksem zal zijn pijl uitschieten .
De Heere HEERE zal op de bazuin blazen, en hij zal optrekken in zuiderstormen .

“dan zal ik mij de boog Judah spannen       [=’het huis Judah] ,
het vullend met Efraim                               [=’dit type lichaam’] :
want ik zal uw zonen opwekken , tsiun     [=eden-residentie] ,  +
tegen úw zonen , Griekenland           [=’deze huidige wereld’] ,
want ik benoem voor u [=tsiun] het ‘meesterlijke’ zwaard ;
en IEUE zal boven hen verschijnen       [=over het huis Judah] ,
en zijn pijl [=’woorden’] zal voortgaan als de bliksem ,
en IEUE de Heer zal op de bazuin blazen , en de zuiderstormen [=boven eden] zullen opgaan ;

 
15
ieue-of hosts he-shall-protect on·them and·they-devour and·they-subdue
stones-of slinger and·they-drink they-clamor as·what wine
and·they-are-full as·the·sprinkling-bowl as·garners-of altar
The LORD of hosts shall defend them; and they shall devour, and subdue with sling stones;
and they shall drink, [and] make a noise as through wine; and they shall be filled like bowls,
[and] as the corners of the altar
‘bowls’ , H4219 mizraq ‘bowl, basin’ ; -zaraq ‘to sprinkle’ ;

 • ‘corners’ , H2106 zavith ‘corner’ 1x in psalms , so dubious – ‘corner’ was another term (Zech 10) ;
  suggested from -ziv ‘second month of jewish calendar’ (after equinox so can be May) ;
  2122 ziyv ‘countenance, splendour’ (Aram.) 6x ;  2189 zaav-ah ‘removed’ 2x (credible) ,
  zeev-ah ‘object of fear (= be moved by?)’ 4x ; zua ‘tremble, move, be moved by’ 3x ;
  the -za root as eden-power (masculine) , as in root zakariah ; more positive then -az ;
 • context : sling stones : obviously not ‘literal’ , but the symbology is unknown ; Goliath was hit
  in the forehead , so it may be related to ‘blinding the third eye of people’ (as matrix concept) ;
  in the epos ‘Joseph and Asenath’ the latter is being attacked by a gang , and a furious Benjamin
  uses his slingstones against them , defeating them – we have no reason (still)
  to declare that book invalid ;
  wine and the filled bowls : it appears that ‘the filled bowls’ cáuse their roaring ;
  the root -za as ‘eden-power’ is linked with the ‘roaring (as a lion)’, where lion represents ‘rule’;

“IEUE of / hosts / shall protect [by surrounding] / (on=as) them [=judah house, but both houses] / ,
and – the stones of – (their) sling – (will) devour – and subdue / ;
and – they (will) roar – as if – they (had) drunken – wine / ,
and=for – the [sprinkling-] bowls – as (the objects of awe ?) of – the altar – (will be) full / ;
De Heer van de legermachten zal hen beschermen ; zij zullen eten en de slingerstenen vertrappen,
zij zullen drinken en feestgedruis maken als van wijn , zij zullen vol worden als het sprengbekken ,
als de hoeken van het altaar .

“IEUE van de legermachten zal hen beschermen [=huis Judah , maar beide huizen] ,
en de stenen van hun slinger zullen verslinden en onderwerpen ;
en zij zullen brullen alsof zij wijn hadden gedronken ,
want de kommen [=om te sprenkelen] als (de objecten van ontzag?) van het altaar zullen gevuld zijn ;

 
16-17
and·he-saves·them ieue Elohim-of·them in·the·day the·he k·tzan as·flock-of people-of·him
that stones-of insignia ones-banner-waving-themselves over admth·u ground-of·him
that what ? goodness-of·him and·what ? loveliness-of·him grain choice-young-men
and·grape-juice he-shall-produce virgins
And the LORD their God shall save them in that day as the flock of his people: for they [shall be as]
the stones of a crown, lifted up as an ensign upon his land. For how great [is] his goodness,
and how great [is] his beauty! corn shall make the young men cheerful, and new wine the maids.
‘crown’, H5145 nezer ‘something set apart (Nazarene), crown’  ; -nazar ‘to seperate [to dedicate]’ ,
‘ensign’, H5264 nasas ‘ensign’ 1x ; -nes ‘flag, standard, banner’ 21x ;

 • context : banner: we had a chapter where “them spirit princes will fear the banner upon the land”,
  perhaps envioned (in our mindset) as ‘a large holographic projection upon the land of a girl’,
  representing the restored adamite-souls , together . It must be an important feature in
  the other reality , since also book of gates (first gate) shows these banners ;
  grain : see previous posted , and compare how that grain-dragon which will fall down
  was untill now in their north (see the grain harvest in the Sekht-field , top of page) ;
  grain apparently still used during the Interval , but likely ‘in another form’ as we know it ;

“and=for – in – that – day – IEUE – their deity – (will) save – his people [=on earth] – (being) the flock / ,
that=because / (they are) the set-apart – (gem-) stones / :
(they) themselves (being as) the banner / over=upon / their adm-ground [=in eden] / ;
that=surely / , how great / (is) [=IEUE’s] goodness [=eden-good] / , and how great / his splendour ! / ,
the grain (dgn) [=in eden] – shall make to flourish – the young men – , and must – the virgins .
Op die dag zal de Heer, hun God, hen verlossen, als de kudde van zijn volk ,
want als edelstenen in een diadeem zullen zij schitteren in zijn land ,
want hoe groot is zijn geluk , en hoe groot zijn schoonheid !
Het koren zal de mond van jongemannen, en de nieuwe wijn die van de meisjes doen overlopen.

“want op die dag zal IEUE , hun godheid , zijn mensen [=op aarde] die de kudde zijn redden ,
want zij zijn de apart gezette (edel-) stenen :
zij zijn zélf de banier op hun adm-grond [=in eden] ;
voorwaar , hoe groot is zijn goedheid [=van IEUE] , en hoe groot zijn luister ! ,
het graan zal de jonge mannen laten opbloeien [=in eden] , en de nieuwe wijn de meisjes .

 


 
05.17.19   —   submitted   —   first version   —   hetreport