Zeph.1: deze aarde wordt donker (1)
ook vanwege vis-zielen
[non-adam zielen]
naar de aarde komend
en een lichaam aannemend
(goed leesbaar)

 

 

chapter context :
this earth gets dark (1)
the message of the chapter is to show us
that this earth is uncurable —
also because “a group of foreign souls”
(‘fish-souls’) come to this earth ,
then are born in a body like we have
(the same way OUR souls were born in it) ,
but with the goal to create strife and deceit
tó the believers ;
please see (translate) Dutch introduction
for Cham into the Canaan and Cush branch ;
[revised chapter : originally placed 10/2018]

 

hoofdstuk context
…. soms moeten wij ook even slikken – of we het wel goed lezen :
het gaat over ‘valse priesters’ , maar nu eens een keer NIET over gelovigen –
maar over een nogal onverwachte klasse …

 

opbouw :
… het is ‘noodzakelijk’ dat deze wereld vernietigd wordt ,
omdat haar vermenging (van eden en de kwade dimensie) niet heelbaar is :
eerst wordt een groep “valse priesters” geintroduceerd , als “zonen van Baal” ,
die expres een vals geloof verkondigen tussen de gelovigen

 

… daarna wordt uitgelegd wié dat zijn , en wat hun eigenlijke origine is ;
en hoewel het Bizar klinkt in onze oren , laat de tekst ons weinig andere keus –
de “andere bloedlijn” (denk aan Cain , Esau , Farizeers etc.) hebben geen adam-ziel …

 

… het mag bizar zijn , dit thema over vreemde zielen in dit lichaam –
maar ónze ziel heeft ongeveer hetzelfde traject afgelegd om in óns lichaam te zijn :
dus per saldo is het niet onbegrijpelijk , noch onoverkomelijk – maar alleen ‘nieuw’ ;

 

de hoofdgroep Cham gesplitst in een tak ‘Cush’ en een parasiterende tak ‘Canaan’ :
… direct al bij de aanhef wordt ‘Cush’ genoemd , als het onderwerp van Zefanja hier ;
Cham (als Cush) mag worden beschouwd als de mensen welke tegenwoordig
onder de evenaar en in de Orient wonen – als “de heidenen” ,
maar naar wie God wel zometeen de 144,000 stuurt (zie ‘teken op de wolken’ in index) ,
en ook Zefanja 3 vertelt over en groep die uit dit Cham in tsiun zal komen :

 

.. maar vanwege ‘de lichamelijke familie’ van de Cham hoofdgroep (lang verhaal) ,
hebben (hadden) de vis-zielen blijkbaar “recht om zich in eenzelfde type lichaam te hullen”,
en die laatste (lichamelijke-) familie wordt in de schrift gerangschikt onder ‘Canaan’ ;
vergelijk hoe de hieroglyfen QÃN (Cain) ‘hun voorvader’ noemen ,
en féitelijk kan Canaan bestaan “zolang Cham (Cush) bestaat” – als vampieren óp die groep ;
als éen van de redenen waaróm deze vermengde wereld onheelbaar is ….

 

[opm.: gereviseerd van 10/2018 , nu als definitieve versie :
de hoofdlijn was niet duidelijk , maar na een jaar zijn we al een stuk minder bijziend :
nu is de opbouw Logisch , en laat daarom het onderwerp zien]

 
opzet van de verzen :

 

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

 

Zephania 1

 
1
aanhef : de namen laten zien dat het onderwerp hier ‘Cush’ is :
word-of ieue which he-became to Zephaniah son-of Cushi son-of Gedaliah
son-of Amariah son-of Hezekiah in·days-of Josiah son-of Amon king-of Juda
The word of the LORD which came unto Zephaniah the son of Cushi, the son of Gedaliah,
the son of Amariah, the son of Hizkiah, in the days of Josiah the son of Amon, king of Judah.

 • ‘zefanja (zephaniah)’ , H6847 tsephanyah ; -tsaphan ‘to hide, to store up’ (bit negative) ;
  then -tsaphon ‘north’ 153x (see?) ; “the hidden north” ?
 • ‘gedaliah’ H1436 gdalyah ; -gadal ‘become lofty, great’ ; from dual-essence as -g cluster ,
 • ‘amariah’ H568 amaryahu ; -amar ‘to say’ , “master of sayings” ? talkative ? ;
  we had similar in the “fake news’ priest in Jer ;
 • ‘hezekiah’ H2396 chizqiyyah ; this king was traded with Thoth ; -chazaq 2388 ‘hardened,
  severe, tough, strength” ;
 • ‘josiah’ H2977 yoshiyyah ; said from -asheyah ‘foundation (of babylon)’ ; -yaash ‘hopeless,
  despair’ 6x ; in Zech. 6 he is the son of Zephaniah , representing the 144,000 ,
  so this is the same who stands before the throne while accused [but name-corruption] ;
  2) but we had another who represents “the present candidates struggling” ;
 • ‘amon’ , from H539 aman ‘to believe, confirm, support’ ;
 • context : start : the names show that the subject is ‘Cush’ :
  and see how “a saved group of Cush will enter new eden” in Zephania 3 ;
  names cluster : the most important is that we have “Cush”
as main theme of these chapters ; but it’s interesting to read
the cluster (from top to down – because connected by “son of”),
since the names and context always have a réason:
(though it’s like reading hieroglyphs – difficult to see who does what)
[reading direction]
I
I
V

line ,

“the word [in right direction] of / IEUE +
which / becomes / to / Zephaniah
son of / Cushi
son of / Gedaliah
the son of / Amariah
the son of / Hezekiah
in the days of / Josiah
the son of / Amon
the son of / Amon
this world’] / :
 
[=’being the hidden north’s treasures’?] / ,
[=’[because of?] good Cham’] /
[=’[are?] to become great’?] / ,
[=’[by?] to say [this?]’?] / ,
[=’[by] the (having) become strong’?] / ;
[=’144,000’ (+in their days)’?] / ,
[=’[who?] believe’] / ,
[=’[and who are in?]  

Het woord van de HEERE dat gekomen is tot Zefanja, de zoon van Cusji, de zoon van Gedalia,
de zoon van Amarja, de zoon van Hizkia, in de dagen van Josia, de zoon van Amon,
de koning van Juda.

“het woord [in goede richting] van IEUE dat komt tot Zefanja ,
de zoon van
Cushi , de zoon van Gedaliah ,
de zoon van Amariah , de zoon van Hezekiah ,
in de dagen van Josiah , de zoon van Amon , de koning van Juda :

 
2-3
… inleiding : de aankondiging van Openbaring :
to-terminate I-shall-terminate all from·on surfaces-of the·ground averment-of
ieue I-shall-terminate human and·beast I-shall-terminate flyer-of the·heavens
and·fishes-of the·sea and·the·stumbling-blocks ath the·wicked-ones and·I-cut-off
ath the·human from·on surfaces-of e·adme the·ground averment-of ieue
I will utterly consume all [things] from off the land, saith the LORD. I will consume man and beast;
I will consume the fowls of the heaven, and the fishes of the sea, and the stumblingblocks with
the wicked; and I will cut off man from off the land, saith the LORD.

 • ‘stumblingblocks’ ; H4384 makshel-ah ‘ruins’ 1x ; kashel ‘to stumble’ [sev. In Is.] ;
  or -kesil cluster ‘foolish’ ? ; or – kush as Cham ? ;
 • context : introduction : the announcement of Revelation :
  syntax : original : “and-they-stumble + ones-being-wicked” ;
  we added “also” to show the juxtaposition ;

line ,
“I (shall) surely wipe out / everything / off from / the surface of / the ground    [=’this world’] / ,
(is) the declaration of / IEUE / ;
I (shall) wipe out / the humans / and the animals / ,
[+and] I (shall) wipe out / the birds of / the sky / and the fishes of / the sea / ;
 
and=then [+also] – the wicked ones [=’false priests’, see next section’] – (will) stumble , +
and=when I (will) cut off / the humans [‘humanity’] / from / the surface of / the ground / ,
(is) the declaration of / IEUE / ;
(Bedreigingen tegen Jeruzalem en Juda) Ik zal alles volkomen wegvagen van de aardbodem,
spreekt de Heer. Ik zal mens en dier wegvagen, ik zal de vogels in de lucht en de vissen
in de zee wegvagen en de struikelblokken, samen met de goddelozen ;
ja ik zal de mensen uitroeien van de aardbodem, spreekt de Heer .

“ik zal zeker alles van de oppervlakte van de grond [=’deze wereld’] wegvagen ,
is de verklaring van IEUE ;
ik zal de mensen de dieren wegvagen ,
en ik zal de vogels in de lucht en de vissen in de zee wegvagen ;

 
dan zullen [+ook] zij die boosaardig zijn [=’valse priesters’, zie volgende sectie’] struikelen , +
wanneer ik de mensen
[‘mensheid’] zal afsnijden van de oppervlakte van de grond ,
is de verklaring van IEUE ;

 
4
… deze groep ‘valse priesters’ bevindt zich te midden van de priesters :
and·I-stretch-out hand-of·me over Judah and·over all-of ones-dwelling-of Jerusalem
and·I-cut-off from the·place the·this remnant-of the·Baal name-of the·dervishes with the·priests
I will also stretch out mine hand upon Judah, and upon all the inhabitants of Jerusalem; and I will
cut off the remnant of Baal from this place, [and] the name of the Chemarims with the priests;

 • ‘chemarims’ , H3649 komer ‘idolatrous priests , ascetics’ 2x ;
  3648 kamar ‘to become stirred up [inside’]’ ; no other ; -makmar ‘net’, Is. 51 problem ;
 • ‘with’ , H4973 im ‘among, against, towards, etc’ , for (-ath) is ‘with’ ;
 • ‘priest’ , H3548 kohen ‘priest’ ; [corruption made from -knn Canaan ? or that is later] ;
 • context : … this group of ‘false priests’ is among the priests :

line ,
“and=for I (will) stretch out / my hand / against / Judah                [=’this world’] , +
and against / all / the inhabitants of / Jerusalem                           [=’this earth’] / ,
and I (will) cut off / from / this – place / the remnant of / Baal     [=’Behemoth-realm north’] / ,
(being) the name of / the false priests / with=among / the priests / ; +
Ik zal mijn hand uitstrekken tegen Juda en tegen alle inwoners van Jerusalem.
Ik zal van deze plaats uitroeien het overblijfsel van de Baäl ,
de naam van de afgodspriesters, met de priesters, +

“Ik zal mijn hand uitstrekken tegen Juda           [=’deze wereld’] , +
en tegen alle inwoners van Jeruzalem
                    [=’deze aarde’] ;
en ik zal van deze plaats het
overblijfsel van Baäl [=’Behemoth-realm’] afsnijden ,
welke
de naam is van de valse priesters te midden van de priesters : +

 
5-6
… en deze groep zijn “Canaan zielen , pretendérend priester te zijn” :
and the·ones-bowing-down on the·housetops to·host-of the·heavens
and the·ones-bowing-down the·ones-swearing to·ieue and·the·ones-swearing
in·king-of·them and the·ones-being-turned-away from·after ieue
and·who not they-seek ieue and·not they-inquire-of·him
And them that worship the host of heaven upon the housetops; and them that worship
[and] that swear by the LORD, and that swear by Malcham; And them that are turned back
from the LORD; and [those] that have not sought the LORD, nor enquired for him.
‘turned’, H5472 sug ‘colour as ‘retreat’, defect, backslider’ ; unusual term , not ‘falling away’;

 • context : .. and this group are “Canaanite souls , preténding to be priests” :
  previously was said that they are “the remnant of Baal” ,
  so these are a different category from the ‘christians in leading places’ about which
  scripture often tells things :
  therefore this remnant did NOT “backslide themselves” but cáuse to backslide (see line) ,
  strengthened by the line “swear [loyalty] to their (ówn) king” – namely Baal ;
  think of these as a group of certain TV-evangelists / prophets / endtime-opinioners , etc ;

line ,
“and=as / the ones  [=’false priests’] bowing down / on / the (house-) tops +
to the host of / the heaven                                           [=’the dualistic-dimension’] / ,
and=as / the ones bowing down / swearing [-loyalty] / to IEUE , +
and=yet (are)  [‘in fact’] swearing / in=to their king                 [=’dualistic good & evil , as Baal’] / ;
 
and=as the ones (cáusing) [‘souls’] to backslide / from / IEUE / ,
and=by whom – they [=’souls’] (do) not – seek – IEUE / nor – consult him / ;
en voor hen die zich neerbuigen op de daken voor het leger aan de hemel ,
en hen die zich neerbuigen en zweren bij IEUE én zweren bij Malcam ,
Die zich van de Heer afkeren , bij Hem vandaan, en die de Heer niet hebben gezocht ,
En niet naar Hem hebben gevraagd .

“als hen  [=’valse priesters’] die zich neerbuigen op de daken (van de huizen) +
voor de legermacht van de hemel
                         [=’de dualistische dimensie’] ,
als hen die zich neerbuigen en [trouw-] zweren aan IEUE ,
maar
[‘feitelijk’] [trouw-] zweren aan hun koning          [=’dualistisch goed & kwaad , als Baäl’] ;
 
als degenen die het verval [‘als de situatie van zielen’] tegenoverIEUE veróorzaken ,
door wie zij [=’zielen’] IEUE niet meer zoeken , noch hem om raad vragen ;  [zie noot Engels]

 
7
be-quelled ! from·faces-of my-Lord ieue that near day-of ieue
that he-prepares ieue sacrifice he-sanctifies ones-being-called-of·him
Hold thy peace at the presence of the Lord GOD: for the day of the LORD [is] at hand:
for the LORD hath prepared a sacrifice, he hath bid his guests

 • context : name : last part is a bit unfortunate , but the idea is that the phrase
  should refer , now as juxtaposition , with “that óther group who was named” ;

line ,
“be silent ! / in front of / mylord – IEUE / , that=because / the day of – IEUE – (is) near / ,
that=surely / IEUE – arranged / the sacrifice                     [=’the false priests’] / ,
[+but] (will) sanctify / ‘the ones who belong to his name’      [=’all to-be saved souls’] / ;
Wees stil voor het aangezicht van de heere Heere. Want nabij is de dag van de Heer ,
Ja, de Heer heeft een offer bereid , zijn genodigden geheiligd .

“wees stil voor het aangezicht van de Heer IEUE , omdat de dag van IEUE nabij is :
voorwaar , IEUE heeft een offer bereid
          [=’de valse priesters’] ,
[+maar] zal ‘zij die tot zijn naam behoren’
[=’alle zielen die gered worden’] heiligen ;

 • [=’het laatste moet terugslaan , als tegenstelling , op die ándere groep
  welke “de naam van valse priesters” had ; hier als “die ik een naam geef”
  of ‘genoemd heb’ oid.’]

 
8-9
.. die groep : ‘vis-zielen’, naar deze aarde komend , en een lichaam krijgend :
and·he-becomes in·day-of sacrifice-of ieue and·I-visit on the·chiefs and·on sons-of the·king
and·on all-of the·ones-being-clothed clothing foreign and·I-visit on every-of the·one-leaping
over the·sill in·the·day the·he the·ones-filling house-of lords-of·them violence and·deceit
And it shall come to pass in the day of the LORD’S sacrifice, that I will punish the princes,
and the king’s children, and all such as are clothed with strange apparel.
In the same day also will I punish all those that leap on the threshold,
which fill their masters’ houses with violence and deceit.
‘apparel’ , H4403 malbush ‘attire, garments’, a few ; -labash ‘to dress’ ;
‘leap’ , H1801 dalag ‘to leap over or like a deer [Is.], jump’ 5x ;
‘treshold’ , H4670 miphtan ‘treshold’ 8x ; 6620 pethen ‘cobra’ 6x , 1x Is. ;

 • context : that group : as ‘fish-souls’ , entering this earth , and getting a body :
  we do understand that now it appears to get insane (translationwise) ,
  but following the text we have little other conclusion we could draw :
 • Baal remnant + garment + treshhold : and “fish” in next section :
  making ‘the treshold’ some type “dimensional barrier”,
  illegal for them to cross , yet they did – and became Cain ,
  Esau , Nimrod , half-giants , and a host of others :
  somehow in similar way like how óur souls crossed-over
  to be born in this body ;
  lords : as christian believers : the “deceit” has root (-rum)
  as Raamah (Philistine half-giants !) , referring to the ÁST- ,
  Isis-throne they were born by as “corrupted adam-souls” ;

“garment-body for the fish-soul”
ÁNS , “for existence of hail” ;
based upon the body for the
adamite-soul (glyph -S) ;
the ‘red’ is like Esau-red ,
in Rg-Veda as -roh cluster
(rpt)

line ,
“and it (will) happen / in the day of / sacrifice / (from) IEUE / ,
and=that I (will) visit [‘to judge’] / upon / the princes / and=as upon / (those) sons of / the king / ,
and upon / all / (their) ones (having been) clothed / (in) the foreign / garment      [=’this body’] / ;
 
and=for – in that – day – I (will) visit [‘to judge’] +
upon / every – one [‘of them’] (having) lept / over / the threshold         [=’tó this earth’…!’] / ,
(having) filled / the house of / their lords [=’believers !’] / (with) violence / and deceit / ;
Het zal gebeuren op de dag van het offer van de Heer dat ik de vorsten zal straffen ,
En de koningskinderen, en allen die gekleed gaan in uitheemse kleding .
Ook zal ik op die dag straffen allen die over de drempel springen ,
Die het huis van hun heren vullen met geweld en bedrog .

“en het zal gebeuren op de dag van het offer van IEUE ,
dat ik de vorsten zal bezoeken [‘om te oordelen’] als die zonen van de koning
[=’Baal’] ,
en allen (van hen) die gekleed gaan in de vreemde kleding
        [=’het lichaam dat wij hebben’] ;

 • [zie noot Engels]

want op die dag zal ik allen (van hen) bezoeken [‘om te oordelen’] +
die over de drempel zijn gesprongen         
[=’vis-zielen , náar deze aarde’..!’] ,
en het huis van hun heren
[=’gelovigen !’] gevuld hebben met geweld en bedrog ;

 
10-11
… de poort voor de vissen – en Canaan (andere bloedlijn) houdt op te bestaan :
and·he-becomes in·the·day the·he averment-of ieue sound-of cry
from·gate-of the·fishes and·howling from the·second-quarter and·breaking
great from·the·hills howl-you ! ones-dwelling-of the·mortar-shaped-hole
that he-is-stilled all-of people-of knon Canaan they-are-cut-off all-of transporters-of silver
And it shall come to pass in that day, saith the LORD, [that there shall be] the noise of a cry
from the fish gate, and an howling from the second, and a great crashing from the hills.
Howl, ye inhabitants of Maktesh, for all the merchant people are cut down;
all they that bear silver are cut off.

 • ‘the second’ , H4932 mishneh ‘second, double, twice, copy’ 35x ;
  from -shanah ‘repetition’, here + m-realm ;
 • ‘maktesh’ ; H4389 maktesh 1x ; -makthesh ‘(perhaps) a hollow (place in a rock)’
  3806 kathash ‘to pound’ (by pestle) 1x ; next tot hat -katheth ‘to beat, beat down, crush’
  and compare how -th is -sh in kathash ; kethem ? , kuwsh , having inserted a -T ? ,
  2) kuth , town in Assyria ; were deported to old-palestine , these men made Nergal
  statues after they arrived ; or – kesuth ‘a covering’ when inversed -s ? ; no other ;
 • ‘cut down’ , H1820 dam-ah ‘proper : to be dumb or silent’ hence ‘destroy, cut down, etc’ ;
 • ‘bear’ , H5187 natil ‘weigh, bear’ 1x ; natal ‘lift (up), bear’ ; intransive for “wear” ?
 • ‘silver’ , H3701 keseph ‘money, silver’ 403x ;
 • context : the fish gate – and Canaan (as other bloodline) ceases to exist :
  we think this section is the maximum we’re able to restore –
  but combined with previous section , it shows that “the other bloodline” as Esau ,
  Pharisees , etc , have dressed in a body like we – but have fish-soul cores ;
  secondary ones : must refer back to the howlers , not to ‘a gate’ ;
  the term ‘ruined’ is related to ‘blood’ (-dam) ;
  silver : since at the énd of this chapter “silver and gold” are mentioned ,
  here they must be ‘(stolen) eden-aspects’ as well ; question is why the difference ;
  Plato : wrote how he saw a line-up of these type souls , choosing in which body
  (animal or human) they wanted to live , given to them by the destiny-goddess ;

line ,
“and=so it (will) happen / in – that – day / , (is) the declaration of / IEUE / ,
(that) the sound of / a cry / (will be) from the [dimensional-] gate of / the fish (-souls) / ,
and=as the howling / from / the (secondary ones / copied ones ? = fish-souls?) / ,
and [=by?] – the great – disaster – from [=at?] the hill                     [=’their throne ÁST’?] / :

 • [review]

howl you ! / (you) inhabitants of / (‘their place for to crush’? – in the other reality) / ,
that=for / all – the péople – Canaan [‘on earth’] – (are) ruined [=’ruined’ = blood-related !’] / :
all the – ones (wearing?) / silver [=’physical eden-aspect’] / are cut off / ;
En op die dag , spreekt de Heer, zal er hulpgeroep klinken vanuit de Vispoort,
gejammer vanuit het nieuwe gedeelte van de stad, en een noodgeschrei vanuit de heuvels .
Weeklaag, inwoners van de Vijzelwijk, want heel het volk van kooplieden is omgebracht ,
Allen die geld wegen zijn uitgeroeid .

“dus zal het op die dag zal gebeuren , is de verklaring van IEUE ,
(dat er) het geluid van een schreeuw zal zijn +
vanuit de
[dimensionele-] poort van de vissen (-zielen)                     [artificiële zielen] ,
en een woedend gehuil van
                    (zij die kopiëren / gekopiëerd zijn ? = vis-zielen ?) ,
vanwege (?) de grote catastrofe op (?) de heuvel
           [=’hun troon ÁST’?] :

 • [revieuw ; zie inleiding]

weeklaag , (u) inwoners van                     (‘hun plaats voor de vijzel’? – in de andere werkelijkheid) ,
want alle ménsen Canaan
[‘op aarde’] zijn geruïneerd [=’geruïneerd : bloed-gerelateerd !’] :
zij die zilver
[=’gestolen lichamelijk eden-aspect’] dragen zijn afgesneden ;

 
part II — deel II

 
12
… terug naar ónze dagen :
and·he-becomes in·the·season the·she I-shall-search Jerusalem in·the·lamps
and·I-visit on the·mortals the·ones-being-curdled on lees-of·them
the·ones-saying in·heart-of·them not he-shall-do-good ieue and·not he-shall-do-evil
And it shall come to pass at that time, [that] I will search Jerusalem with candles,
and punish the men that are settled on their lees: that say in their heart,
The LORD will not do good, neither will he do evil.

 • ‘lamps’ , H1216 ner ; niyr ‘break up [ground]’ ; -nur ‘fire’ Aram. ; naar ‘growl’ 1x Is. ;
  naar ‘to shake [off]’ ; naar ‘young man, boy’ ; noar ‘youth’ ;
 • ‘settled’ , H7087 qapha ‘curdle, thicken, congeal, settle’ 4x ;
 • ‘lees’ , H8105 shemer ‘lees, dregs (of wine)’ 3x ;
 • context : back to óur days :

line ,
“and it (will) happen / in – that – time , +
(that) I (shall) search through / Jerusalem  [=’this earth’] / (in=with a lamp?) / ;
and=then I (will) visit [‘to judge’] / upon +
the mortals / (having) settled / on=in / their dregs    [=’mixed situation upon this earth’?] / ,
saying / in their heart : / IEUE – (shall) not – [+do] good / , and neither / (shall) [+do] evil / ;
En in die tijd zal het gebeuren dat ik Jeruzalem met lampen zal doorzoeken .
Ik zal de mannen straffen die dik worden op hun droesem, die in hun hart zeggen :
De Heer doet geen goed en hij doet geen kwaad .

“en in die tijd zal het gebeuren dat ik Jeruzalem [‘deze aarde’] (met een lamp?) zal doorzoeken ;
dan zal ik zal de stervelingen bezoeken [‘om te oordelen’] +
(die) het zichzelf comfortabel hebben gemaakt in hun droesem
   [=’vermengde situatie op aarde’?] ,
in hun hart zeggend : IEUE zal geen goed doen , maar zal ook geen kwaad doen ;

 
13
and·he-becomes estate-of·them for·robbery and·houses-of·them
for·desolation and·they-build houses and·not they-shall-dwell
and·they-plant vineyards and·not they-shall-drink wine-of·them
Therefore their goods shall become a booty, and their houses a desolation: they shall also build
houses, but not inhabit [them]; and they shall plant vineyards, but not drink the wine thereof.

line ,
“and=but – their wealth – (will) become / robbed , +
and their houses / for=to desolation / :
and=even they (are) building / houses [now] / , they (shall) – not – inhabit [them] / ,
and (are) planting / vineyards / , they (shall) – not – drink / the wine of them / : +
Daarom zal hun vermogen tot buit worden , hun huizen tot een woestenij.
Zij zullen huizen bouwen, maar die niet bewonen ;
zij zullen wijngaarden planten , maar daarvan de wijn niet drinken .

“maar hun rijkdom zal geplunderd worden , en hun huizen desolaat :
want zij kunnen [nu] (wel) huizen bouwen , maar zij zullen die niet bewonen ,
en wijngaarden planten – maar de wijn daarvan zullen zij niet drinken : +

 
14
… want Die Dag komt :
near day-of ieue the·great near and·swift exceedingly
sound-of day-of ieue bitter shrieking there masterful-man
The great day of the LORD [is] near, [it is] near, and hasteth greatly,
[even] the voice of the day of the LORD: the mighty man shall cry there bitterly.

 • context : … because That Day approaches :
  note the curious “approaching fast”, related to the theme of ‘some set end date’
  of which realm “will have won” ; we had that a few times ;

line ,
“[+because] near / (is) the great – day of – IEUE / , and=as hurrying – very much – (to be) near / :
then – the sound of / the day of / IEUE +
(will be) the bitter / shrieks / (of) the masterful-men            [=’self-supporting humanity’?] / ;
(de dag van de Heer) De grote dag van de Heer is nabij ; hij is nabij en nadert zeer snel .
Hoor, de dag van de Heer ! De held zal daar bitter schreeuwen !

[+want] de grote dag van IEUE is nabij , als zeer snel haastend om nabij te zijn :
dan zal het geluid van de dag van IEUE zijn +
als het bittere gekrijs van de meesterlijke-mannen
    [=’de zichzelf-onderhoudende mensheid’?] ;

 
15-16
day-of rage the·day the·he day-of distress and·constraint day-of devastation
and·futile-effort day-of darkness and·gloom day-of cloud and·murkiness day-of trumpet
and·shouting on the·cities the·ones-being-defended and·on the·corners the·lofty-ones
That day [is] a day of wrath, a day of trouble and distress, a day of wasteness and desolation,
a day of darkness and gloominess, a day of clouds and thick darkness, a day of the trumpet
and alarm against the fenced cities, and against the high towers.
‘rage’ , H5678 ebr-ah ‘rage, fury, etc’ 34x ; into ‘crossing over dimensionally’ ,
‘distress’ , H4691 metsuq-ah ‘stress, distress’ 7x ; From -tsuq ‘compress’ + m-realm ;
‘desolation’ , H4875 mesho-ah ‘desolation’ 3x , but from -shua ‘futility’ + m-realm ,
‘gloominess’ , H653 aphel-ah ‘thick darkness, gloom’ 10x ; aph ‘nostril’ + deity ,
‘thick darkness’ , H6205 araphel , ‘darkness, thick cloud’ 15x ; -araph ‘to drip, drop’+deity ;
‘high towers’ , H6438 pinn-ah ‘corner’ ; or face-cluster ? ; earth in Moab ? ;
line ,
“the day of / rage               [‘dimensionally crossing-over’] +
(will be) that – day / of distress  [‘by the enemy’] / and compression / ,
the day of / devastation / and (destruction) / ;
the day of / [matrix-] darkness / and gloom , +
and=as the day of / the cloud / (being) [spiritual-] darkness / ;
 

 • [=’next line : the “fortress” is the same root as ‘Bozrah’ , as “this earth” ;
  the ‘corners’ (-pinnah) cannot be “of a land” (as -kanaph) , only perhaps ‘face’ ;
  yet both options are interesting to compare with main diagram , top of page :]

(being) the day of / the trumpet / and=as the alarm of war +
A) on=against / the fortress – city [‘this earth’] – (positioned-) in the high – corner [=’of cube’?] / ;
B) on=against / the fortress – city [‘this earth’] – and=as the high (positioned) – surface / ;
Een dag van verbolgenheid is die dag, een dag vol benauwdheid en angst,
een dag van verwoesting en vernietiging, een dag van wolken en donkerheid,
een dag van donkere wolken, een dag van bazuingeschal en krijgsgeschreeuw tegen
de versterkte steden en tegen de hoge hoektorens .

“de dag van woede           [‘dimensioneel overstekend’] +
zal die dag zijn van benauwdheid
[=’door de vijand’] en compressie ,
de dag van verwoesting en (vernietiging) ;
een dag van [matrix-] donkerheid en doem , +
als de dag van de wolk die [spirituele-] duisternis is ;

 

 • [=’volgende zin : “versterkt” is dezelfde wortel als ‘Bozrah’, “deze aarde” ;
  de ‘hoeken’ zijn niet ‘van een land’ (dat is -kanaph) , dan blijft alleen ‘gezicht’ over ;
  beide opties zijn interessant , vergeleken met diagram (in top pagina) :]

dat de dag van de trompet als het oorlogsalarm is +
A) tegen de versterkte stad [‘deze aarde’] (gepositioneerd) in de hoge hoek [=’van de kubus’?] ;
B) tegen de versterkte stad [‘deze aarde’] als de hoog (gepositioneerde) oppervlakte ;

 
17
and·I-bring-distress to·the·human and·they-go as·the·blind-men that to·ieue they-sin
and·he-shall-be-poured-out blood-of·them as·the·soil and·intestine-of·them as·the·ordure
And I will bring distress upon men, that they shall walk like blind men, because they have sinned
against the LORD: and their blood shall be poured out as dust, and their flesh as the dung.

 • ‘flesh’ , H3894 lechum ‘flesh, intestine’ 2x ; unsure root , not the usual term for flesh ;
  lechem is ‘bread’ (hence he made “intestine”) , -lacham ‘to fight’ , the latter appropriate ;
 • ‘dung’ , H1561 gel or gelel ‘dung’ 3x , circle+deity ;
  but we had the -gelel before in the corrupt ‘Galilee’ chapter ; -gal ‘circle’ cluster ;

line ,
“and=for I (shall) bring distress [=‘by the enemy’] / to the humans [=‘humanity’] , +
and they (will) walk [-around] / as=like blind ones / ,
that=because / they (are) sinning [=’corrupt eden-life’] / to IEUE / ;
and=so – their blood – (shall) be poured-out – as=upon the dust / ,
and=by the war – as=upon “the circle”           [=’this earth’, see 1561 note’] / : +
Ik zal de mensen benauwen, zodat zij zullen gaan als de blinden, want zij hebben tegen
de Heer gezondigd. Hun bloed zal uitgegoten worden als stof, en hun lichaam als uitwerpselen .

 • [=’voor “de cirkel” zie de ‘Galilea corruptie’ in index ;
  bloed is geen ‘stof’ en (-lacham) als ‘strijd , oorlog’ :]

“want ik zal de mensen [‘mensheid’] benauwen [=’door de vijand’] , +
en zij zullen (rond-) wandelen zoals blinden ,
want zij zondigen
[=’corrupt eden-leven’] tegen IEUE ;
dus hun bloed zal worden uitgegoten op het stof ,
vanwege de oorlog op “de cirkel”
          [=’deze aarde’ ; zie noot als 1561’] : +

 
18
moreover silver-of·them moreover gold-of·them not he-shall-be-able to·to-rescue-of·them
in·day-of rage-of ieue and·in·fire-of jealousy-of·him she-shall-be-devoured all-of the·land
that finish yea one-being-hustled he-shall-makedo all-of ones-dwelling-of the·land
Neither their silver nor their gold shall be able to deliver them in the day of the LORD’S wrath;
but the whole land shall be devoured by the fire of his jealousy:
for he shall make even a speedy riddance of all them that dwell in the land
‘speedy riddance’ , H926 bahal ‘terrified, hurry’ 37x ; two-meaning cluster ;
line ,

 • [=’silver and gold’ : as “eden-aspects mixed in this physical body” ;
  compare the Medes (the bronze soldiers chapter) not regarding silver nor gold ;
  this time , not even eden-aspects will be spared (except saved souls , ofcourse) :]

neither – their silver – nor – their gold / (shall be) able / to rescue them +
in the day of / the rage of – IEUE            [=‘rage : as crossing-over dimensionally’] / :
 
and=for / the whole – land [=’this world’] – (shall be) devoured – in=by the fire / of his zeal / ,
that=because / surely – he (will) execute – a quick – annihilation / of all / inhabitants of / the land / .
Ook hun zilver, ook hun goud zal hun niet kunnen redden op de dag van de verbolgenheid
van de Heer. Door het vuur van zijn na-ijver zal heel dit land verteerd worden,
Want hij zal zeker en spoedig een vernietigend einde maken aan alle inwoners van dit land.

 • [=’zilver en goud’ : als “eden-aspecten vermengd in dit lichaam” ;
  vgl. de Meden (de bronzen soldaten , index) die geen zilver of goud hoeven ;
  deze keer worden zelfs eden-aspecten niet gespaard (behalve geredde-zielen natuurlijk) :]

“noch hun zilver noch ook goud zal hen kunnen redden +
op de dag van de woede van IEUE
           [=’woede : als dimensioneel overstekend’] :
omdat heel het land
[=’deze wereld’] verteerd zal worden door het vuur van zijn inzet ,
want hij zal zeker een snel en vernietigend einde maken aan alle inwoners van het land .

 


 
13.10.18 — (tweede) aangepaste versie van origineel —- het-report
26.10.19 — submitted as revised definite version + streamlined

annex

[insert page=’1-februari-2020′ display=’all’]